Officersförbundet

Under november dokumenterade AKA-film några av talarna på Officersförbundets förbundsstämma 2014. Bland annat Försvarsminister Peter Hulqvist, Försvarsutskottets ordförande Allan Widman och Överbefälhavare Sverker Göransson.