Filmproduktion

Beställningsfilm
AKA-film gör film på beställning åt civila som militärt anknutna företag och organisationer. Även här spelar vårt fina arkiv en viktig roll.

AMF-AKA projekt
AKA-film producerar dokumentärfilmer för TV. Just nu håller vi på med ”Let us Never Forget”. En dokumentärfilm om den svenska sjukhuspersonal som 1950 beslutade sig för att mitt under brinnande koreakrig hjälpa till.

Webbproduktioner
AKA-Film spelar in eller sänder direkt på webben.

Historiska filmer
Med utgångspunkt från AMF:s stora arkiv producerar vi historiska filmer på uppdrag eller helt själva.