Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

 

Armé- Marin- och Flygfilm/AKA-Film producerar ett antal film per år som säljs exklusivt av SMB. Exempel på filmer är: Tidernas Flygvapen, Beredskapstiden i tre delar, Svenska sjöstridskrafterna under 1900-talet och nu Kalla Kriget.

kustflottan