Kungliga Krigsvetenskapsakademien

AKA-Film har under de senaste åren gjort ett flertal inspelningar för Kungliga Krigsvetenskapsakademien seminarier. De flesta har publicerats i efterhand på KKrVAs hemsida eller hovets Youtube-kanal.

Måndagen den 10 november genomfördes seminariet ”Sverige i fred under 200 år” i Bernadottebiblioteket på Kungliga Slottet i närvaro av kungaparet och kronprinsessparet. Det var ett seminarium som initierats av H.M. Konung Carl XVI Gustaf i syfte att uppmärksamma vår långvariga fred. Arrangör var Kungl. Hovstaterna, Kungl. Krigsvetenskapsakademien och Kungl. Vitterhetsakademien.

Intressanta och uppskattade föredrag hölls av f. riksarkivarien Erik Norberg, ambassadör Mats Bergquist, professor Ove Bring, generalmajor Karlis Neretnieks, f.d. generaldirektör Marie Hafström och riksmarskalken Svante Lindqvist.