Försvarsutbildarna

För försvarsutbildarna har ett antal rekryteringsfilmer tagits fram under 2015. Under 2016 har vi tillsammans med Försvarsmakten och Försvarsutbildarna tagit fram en informationsportal under namnet Bli soldat. Där finner man information, tips och förklaringar till det man undrar över som soldat.