Svenska ubåtar – från Hajen till A26

Svenska ubåtar – från Hajen till A26

Filmen om svenska ubåtar börjar 1904 med ubåten Hajen och avslutas med A26, Sveriges senaste ubåtstyp, som ska börja levereras 2022.

Med utgångspunkt från filmer ur Armé- Marin- och Flygfilms arkiv återges här den mellanliggande perioden. Ubåtshistoriken kompletteras med nyfilmade inslag, bland annat från HMS Halland, där delar av besättningen berättar om den moderna ubåtstekniken och hur det är att leva ombord. Därutöver vittnar kommendör Björn Hamilton och örlogskapten Thomas Wenkel om sina upplevelser i två omtalade ubåtsincidenter: U137, 1981 samt händelsen i Hävringebukten 1988.

Filmen Svenska ubåtar är 90 minuter lång och dess berättare är f d ubåtschefen och forskaren Nils Bruzelius.