Stridsvagn 103

Stridsvagn 103, eller Stridsvagn S som den även kallades, väckte många känslor när den lanserades. Den hyllades för sin innovativa höga tekniska nivå, men kritiserades samtidigt för sin oförmåga att skjuta under gång. På flera områden var den otvivelaktigt unik för sin tid. Än idag har den fortfarande egenskaper som dagens stridsvagnar saknar.

Besättningen som bestod av tre personer satt i ett gemensamt stridsrum. Det var ovanligt men gav stora fördelar ur ett stridspsykologiskt perspektiv.

Stridsvagn S var försedd med automatladdning med endast tre sekunder mellan varje skott. På endast fyra sekunder kunde vagnen stanna och ge eld i 90 graders vinkel från färdriktningen. Det frontala pansarskyddet stod emot all pansarbrytande ammunition vid introduktionen.

Idag finns ett tjugotal stridsvagnar kvar. En av de körbara finns på Arsenalen, Sveriges Försvarsfordonsmuseum i Strängnäs. I den här 100 minuter långa filmen är det överstelöjtnant Jan Forsberg som berättar om stridsvagnens in- och utsida, för- och nackdelar. Jan har tjänstgjort och utbildat på Stridsvagn S under flera år från 1975. Jans berättelse mixas med flera innehållsrika, nyskapande filmer ur AMF:s samlingar. Därutöver ingår över 100 minuter bonusfilmer.