Stiftelsen AMF

fb_omslagStiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm är ett av världens äldsta filmarkiv och en av Sveriges äldsta producenter av film, och som bildades den 19 oktober 1920. Arkivet som är ett miljöarkiv, består av ca 7 500 titlar fördelat på ca 30 000 filmaskar. Armé- Marin- och Flygfilm arkiverar Försvarsmaktens filmer på uppdrag av Krigsarkivet. KF, Sjöhistoriska museet, Scandinature Film, Mirakel Film & TV är några civila företag och organisationer som arkiverar sina filmer i AMF:s arkiv.

Den första filmproduktionen var en dokumentär om ”Fälttjänstövningarna i Södermanland” 1920. Därefter följde ett ökande antal produktioner från skilda delar av krigsmakten. När flygvapnet blev en egen försvarsgren 1926 ändrades föreningsnamnet till Föreningen Armé- Marin- och Flygfilm, AMF.

All produktion sker sedan 2015 i AMFs produktionsbolag AKA-film, som har sin historia så långt tillbaka som 1928. AKA-film är det idag äldsta producerande filmbolaget i Sverige.