Stiftelsen AMF

fb_omslagStiftelsen Armé- Marin- och Flygfilm är ett av världens äldsta filmarkiv och en av Sveriges äldsta producenter av film. och som bildades den 19 oktober 1920. Arkivet som är ett miljöarkiv, består av ca 7 500 titlar fördelat på ca 30 000 filmaskar. Armé- Marin- och Flygfilm arkiverar Försvarsmaktens filmer på uppdrag av Krigsarkivet. KF och några andra civila företag och organisationer arkiverar också sina historiska filmer i AMF:s arkiv.
Armé- Marin- och Flygfilm producerar bl a militärhistoriska filmer, dokumentärer, filmer för försvarsmaktens frivilligorganisationer, samt beställningsfilm för både militär samt civil verksamhet.

All produktion sker i AMFs produktionsbolag AKA-film AB, som har sin historia så långt tillbaka som 1928. AKA-film är det första producerande militära filmbolaget i Sverige och startades av löjtnant Gunnar Dyhlén.

Den första filmproduktionen var en dokumentär om ”Fälttjänstövningarna i Södermanland” 1920. Därefter följde ett ökande antal produktioner från skilda delar av krigsmakten. När flygvapnet blev en egen försvarsgren 1926 ändrades föreningsnamnet till Föreningen Armé- Marin- och Flygfilm, AMF.