Försvarspolitisk Arena

Från Försvarspolitisk Arena i Almedalen sänder AKA-Film varje år. Det blir ett 40-tal välbesökta seminarier som även har höga tittarsiffror på webben. Alla sändningarna finns på FPA/Youtube.