AKA HAR PRODUCERAT FILM – SEDAN 1928!

Aktiebolaget Kinematografiska Anstalten, AKA-Film, är ett av Sveriges äldsta produktionsbolag och startade redan 1928 av en envis kapten i armén. Hans övertygelse för filmen var stark och han hade åtta år tidigare startat Föreningen Armé- och Marinfilm. AKA-Film startade han med visionen att producera informationsfilm åt försvarsmakten. Men han var tyvärr lite före sin tid och motståndet massivt. Det var ju inte så konstigt, han var först med dessa idéer – i världen! Men skam den som ger sig, och med tiden mjuknade motståndet och man insåg efter ett tag filmens förträffliga inlärningsförmåga.

AKA-Film började nu producera mer och mer filmer, och verksamheten ökade. Förutom film för försvarsmakten så producerades filmer åt Statens Järnvägar, Svenska Shell, Skidfrämjandet m fl.

Idag är AKA-Film ett modernt och innovativt produktionsbolag som producerar film på beställning åt myndigheter, näringsliv och organisationer. Vi driver egna projekt såsom historiska filmer till försäljning och dokumentärer för svensk och utländsk television. Eftersom vår ägare, Stiftelsen Armé-, Marin- och Flygfilm, har en av världens äldsta filmsamlingar, har vi unika möjligheter att producera filmer med stort historiskt värde. Vi har också sedan ett antal år tillbaka ett nära samarbete med Qenter Production AB i flerkamera-produktioner. Där deras mångårig kompetens inom webcast och avancerade tekniska lösningar, gifter sig väl med AKA-Films kompetenser och bildar en fantastiskt resurs för våra kunder.