Operation Dnjeper – Jag tjänar Sovjetunionen

dnjeperOperation Dnjeper – Jag tjänar Sovjetunionen

Operation Dnjeper, som filmen kom att heta i Sverige, är en sovjetisk propagandafilm inspelad 1967 under en av de största militärövningarna någonsin inom Warszawapakten. Originaltiteln är: Jag tjänar Sovjetunionen.

Skådeplatsen är den östra delen av det som idag är Ukraina. De två sidor som övar kallas helt enkelt Öst och Väst. Den tidens militärstrateger räknade med att om det tredje världskriget skulle bryta ut i Europa så skulle det börja med ett pansarslag på gränsen mellan Öst- och Västtyskland. Pansarslag är just det som övas i den öppna terrängen kring Dnjeper.

Operation Dnjeper bjuder på en imponerande kavalkad av sovjetiskt krigsmaterial, till sjöss, på land och i luften. Propagandabudskapet stryks under med tjocka streck – det ska inte löna sig att gå i krig med Sovjetunionen och dess allierade.

Filmen har remastras, översatts och ges ut för första gången med text på svenska. Operation Dnjeper inleds med en bakgrund av journalisten och rysslandskännaren Malcolm Dixelius.

Filmen finns till försäljning genom Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.