Civilförsvarsförbundet

För Civilförsvarsförbundet har AKA-Film spelat in ett samtal om den nya kommunikationsplanen och som bl a ska visas på Civilförsvarsförbundets förbundsstämma i oktober. Inspelningen skedde på Armémuseum.

Foto: Anders J Andersson
Foto: Anders J Andersson